Den 16. januar i 1919 møttes en del
sanginteresserte herrer for å danne et sangkor på Bryn.

Etter initiativ av Olav Hanssen var det 12 mann som hadde anmeldt sin deltagelse og
som således blir å regne for Bryn Mannskors stiftere. Man drøftet først forholdene for et kor på Bryn.
De underhåndsundersøkelser som var 
gjort, hadde vist at interessen var til stede.
Det var imidlertid mange som kom 
med advarsler,
idet det flere ganger tidligere var forsøkt stiftet kor på Bryn 
som ikke hadde vist seg levedyktige.
De snart 90 år som er gått siden starten, har vist at stifterne var besjelet av den rette

sangerånd, og at de ikke sviktet det mål de den gang satte seg.
Olav Hanssen ble enstemmig valgt som dirigent for møtet.
Som dreven forretningsmann 
og sanger forklarte han hva et sangkor betød og hvilke muligheter og
hvilke muligheter han mente var tilstede på Bryn for at et Mannskor skulle kunne 
trives.

Som korets første formann ble valgt nettopp Olav Hansen. Han fikk med seg fire av de tilstedeværende i styret.
Styret gjorde så en henvendelse til Gustav Hultgren som var dirigent for et blandet kor på Oppsal.

Hultgren sa seg villig til å ta dirigentoppgaven.
Allerede den 18. februar møttes koret til sin første øvelse på Bryn skole.
Under ledelse av Gustav 
Hultgren begynte man innøvingen av ”Sangen” av Oscar Borg.
Den 12. april 1919 sto koret for første gang ansikt til ansikt med publikum som var 
møtt tallrikt fram.
Programmet var ikke imponerende, men det må tas i betraktning at den nyansatte dirigenten var blitt syk,
slik at man hadde måttet 
ansette vikar. På programmet denne første konserten sto foruten ”Sangen”,
også ”Rett som ørnen stiger” og ”Når fjordene blåner”. Publikum viste sin 
begeistring ved langvarig bifall.

 

 koret 5 r

 Koret 5 år        

Brukerkonto: